Det litterære Råd

Det litterære Råd er DnFs sakkyndige organ i spørsmål av litterær karakter og består av ni medlemmer.

Medlemmene velges for to år av gangen med mulighet for gjenvalg to ganger. Rådet fungerer som DnFs stipendkomité. Rådet innstiller bla til Vederlagsfondets stipend, Statens kunstnerstipend, samt en rekke priser.

Rådet 2021

Chris Tvedt
Chris Tvedt (leder) Foto: Odd Nerbø
Kristin Berget
Kristin Berget (nestleder)
Foto: Blunderbuss
Kristian Hæggernes
Kristian Hæggernes Foto: Eva Lene Gill Østensen
Kjersti Kollbotn
Kjersti Kollbotn
Thomas Lundbo
Thomas Lundbo
Foto: Maja Hattvang
Adelheid Seyfarth Gulbrandsen
Adelheid Seyfarth Gulbrandsen

Øystein Orten
Øystein Orten
Foto: Øystein Lystad
Kjersti Rorgemoen
Kjersti Rorgemoen Foto: Helge Hansen
Nils Henrik Smith Foto: Øystein Haara

Her kan du lese mer om hva Rådet bruker som verktøy i kvalitetsvurderingen: