Aktuelt

Utlysing DnFs vederlagsfonds stipend 2023

SØKNADSFRIST: 18. OKTOBER 2022 kl.13.00

Les mer om stipendene her: https://www.forfatterforeningen.no/oversikt-stipend/

Søknadsskjema for stipendene finner du lenger ned på siden her. Du kan også få tilsendt papirskjema ved å henvende deg til DnFs sekretariat.

Søknader om Statens stipendier kan kun søkes elektronisk: https://www.kulturradet.no/stotteordninger

Vi minner om at NBUs stipend av vederlagsfondets stipenddel utlyses på deres nettside: www.nbuforfattere.no

Her er hva du må være ekstra oppmerksom på ved utfylling av søknadsskjemaene:

Søk flere eller alle stipend! Det er ikke riktig at sjansen for å få stipend øker dersom du kun søker på et av alternativene. Forfattere som søker arbeidsstipend bør søke både Statens og Vederlagsfondets. Vi anbefaler også alle forfattere å søke diversestipend i tillegg til arbeidsstipend.

Husk å begrunne søknaden mest mulig konkret. Det kan sees som opplagt at man søker arbeidsstipend for å få tid/råd til å skrive, og man kan også søke diversestipend med samme formål, men man må uansett skissere kort hva man skal jobbe med (utgivelse, sjanger, tidsperspektiv).

Dersom man søker diversestipend til konkrete prosjekter som reise, studier, innkjøp av utstyr e.l., må man spesifisere formålet, og føre opp en realistisk sum for prosjektet.

Merk at man for statens stipend nå innskjerper at begrunnelsene/prosjektbeskrivelsene må være utfyllende.

Søknader sendt pr post må være poststemplet senest 18.oktober 2022.

Søknad om stipend fra DnFs vederlagsfond og stipendfond 2023

Frist 18. oktober 2022 kl 13.00
Navn(Påkrevd)
Adresse(Påkrevd)