Viktige datoer

Her kan du får en oversikt over viktige datoer og møter fremover

Styret: 24. mai, 22. juni

Det litterære Råd: 13. juni

Opptakskomiteen: 14. juni

Internasjonalt utvalg: dato ikke satt

Medlemsmøte 2023: 4. november

Årsmøte 2024: dato ikke satt