Viktige datoer

Her kan du får en oversikt over viktige datoer og møter fremover

Styret: 8. februar, 17. mars

Det litterære Råd: dato ikke satt

Opptakskomiteen: 30. januar

Internasjonalt utvalg: dato ikke satt

Medlemsmøte 2023: dato ikke satt

Årsmøte 2023: 18. – 19. mars