Viktige datoer

Her kan du får en oversikt over viktige datoer og møter fremover

Styret:15. – 16. september styreseminar, 20. oktober, 14. desember

Det litterære Råd: 31. august

Opptakskomiteen: 7. september

Internasjonalt utvalg: 14. september

Medlemsmøte 2022: 5. november

Årsmøte 2023: 18. – 19. mars